@TechCrunch Profile picture TechCrunch

@TechCrunch

 1 day ago

Grab Financial Group raises $300 million Series A led by Hanhwa Asset Management by @catherineshu

 27  0  9

Chẳng biết nói gì ngoài chúc chị tất cả những gì tốt đẹp nhất. Yêu chị
#PricelessJennieDay
#BonJennieversaire
#빛이나는_제니의_모든날이_찬란하길
@BLACKPINK

 0  0  0  Download